MD&V d.o.o. logo STROJNO ŽBUKANJE
STROJNE GLAZURE (CEMENTNI ESTRIH)
INDUSTRIJSKI PODOVI
FASADE
                                                                  od 1992.godine
Hrvatski 
Slovenščina
Deutsch
English
tel: +385 (0)40 855 311     gsm: +385 (0)98 241 533     e-mail: mdv@ck.t-com.hr

                    Knopp Contopp®                       tekući ubrzivači sušenja cementnih estriha

DODACI ZA BRZO SUŠENJE CEMENTNE GLAZURE - CEMENTNI ESTRIH SUH ZA OBLAGANJE PODNIM OBLOGAMA U ČETIRI VARIJANTE: 2-4 DANA, 8-10 DANA, 14-16 DANA, 28-30 DANA

DOSTAVA HP EXPRESSOM U ROKU 24-48 SATI

Knopp Contopp tekući ubrzivač 10 RS CONTOPP® UBRZIVAČ SUŠENJA ESTRIHA 5 RS
- brzo postizanje zrelosti za 28-30 dana
- zaštita od povrata vlage
- doziranje: 1% na težinu cementa (cca 2,5kg/m3)
- pakiranje: kanistar 20kg
- za izradu klasičnih veznih i plivajućih estriha, te estriha na podno grijanje
- prikladno za mokre prostore i vanjske prostore
- sadrži dodatak za podno grijanje

Knopp Contopp tekući ubrzivač 10 RS CONTOPP® UBRZIVAČ SUŠENJA ESTRIHA 10 RS
- brzo postizanje zrelosti za 14-16 dana
- zaštita od povrata vlage
- doziranje: 1% na težinu cementa (cca 2,5kg/m3)
- pakiranje: kanistar 20kg
- za izradu klasičnih veznih i plivajućih estriha, te estriha na podno grijanje
- prikladno za mokre prostore i vanjske prostore
- sadrži dodatak za podno grijanje

Knopp Contopp tekući ubrzivač 15 RS  CONTOPP® UBRZIVAČ SUŠENJA ESTRIHA 15 RS
- brzo postizanje zrelosti za 8-10 dana
- zaštita od povrata vlage
- doziranje: 1% na težinu cementa (cca 2,5kg/m3)
- pakiranje: kanistar 20kg
- za izradu klasičnih veznih i plivajućih estriha, te estriha na podno grijanje
- prikladno za mokre prostore i vanjske prostore
- sadrži dodatak za podno grijanje

Knopp Contopp tekući ubrzivač 20  CONTOPP® UBRZIVAČ SUŠENJA ESTRIHA 20
- brzo postizanje zrelosti za 2-4 dana
- doziranje: 1% na težinu cementa (cca 2,5kg/m3)
- pakiranje: kanistar 20kg
- za izradu klasičnih veznih i plivajućih estriha, te estriha na podno grijanje
- prikladno za mokre prostore i vanjske prostore
- sadrži dodatak za podno grijanje


Opis
:

Knopp Contopp® ubrzivači su posebni dodaci za izradu plivajućih i veznih estriha sa ubrzanim sušenjem i unaprijed programiranim rokom sušenja za moguće oblaganje podnim oblogama sukladno potrebi, između 2 i 16 dana.

Uporeba:
Knopp Contopp® ubrzivači koriste se u svim situacijama i mjestima gdje je potrebno uspostaviti kontroliranu brzina sušenja estriha radi postavljanja podnih obloga. Upotrebljava se za sve uobičajene, odnosno konvencionalne vrste cementnih estriha do
čvrstoće CT-C40-F7 prema DIN EN 13813.

Upute za obradu:
Cementni estrih s dodatkom Knopp Contopp® ubrzivača izvodi se na uobičajen način kao i svaki drugi konvecionalni cementni estrih, samo što se još dodatno olakšana obrada zahvaljujući plastificirajućem djelovanju.

Siguran ubrzivač sušenja estriha isproban na milijunima kvadrata - prema dogovoru nakon ugradnje kupac dobiva zapisnik kao garanciju o izmjerenoj vlazi u estrihu CM metodom od strane ovlaštenog predstavnika.